آخرین خبرها

کود NPK 12 12 36

کود npk 12 12 36 پتاس بالا + فروش ویژه

کود npk 12 12 36

کود npk 12 12 36 یکی از معروف ترین کودهای npk پتاس بالا است عناصر و مواد مورد نیاز گیاه در طول دوره رشد در دو دسته قرار می گیرند که دسته اول عناصر ماکرو که کود npk است و دسته دوم کمتر به آنها نیاز دارند و عناصر میکرو …

بیشتر بخوانید »