آخرین خبرها

کود NPK 10 52 50

قیمت کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ فسفر بالا + طریقه مصرف

قیمت کود 10 52 10

قیمت کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ | کود NPK فسفر بالا دارای قابلت های فوق العاده ای است؛ که درحفظ سلامت زمین های کشاورزی و محصولات آنها نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری را ایفا می کند. کود ۱۰ ۵۲ ۱۰ به دلیل داشتن نسبت فسفر بالا فرمول خاصی برای افزایش …

بیشتر بخوانید »